dnes je 27.9.2023

Input:

Spätné lízingy po 1. 1. 2024 na praktických príkladoch

6.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.477 Spätné lízingy po 1. 1. 2024 na praktických príkladoch

Ing. Juraj Ďuratný

Spätné lízingy po 1. 1. 2024 na praktických príkladoch


Príklad č.1

Budúci nájomca uzavrel s lízingovou spoločnosťou kúpnu zmluvu a súčasne nájomnú zmluvu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (tzv. finančný lízing) v novembri 2023. Budúci nájomca previedol vlastnícke právo na lízingovú spoločnosť za kúpnu cenu s DPH. Z pohľadu DPH sa táto transakcia považuje za dodanie tovaru a lízingová spoločnosť si uplatňuje nárok na odpočet DPH na vstupe v plnej výške. Lízingová spoločnosť poskytuje nájomcovi finančný lízing s právom kúpy, ktorý sa z pohľadu DPH považuje za dodanie služby. Nájomca si uplatňuje nárok na odpočet DPH na vstupe z jednotlivých splátok. Po skončení nájmu sa prevádza vlastnícke právo späť na nájomcu za kúpnu cenu, ktorá je v porovnaní s obstarávacou cenou nepatrná. Táto nepatrná