dnes je 23.7.2024

Input:

Priebežná účtovná závierka v roku 2023

19.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.576 Priebežná účtovná závierka v roku 2023

Ing. Zuzana Chochulová

Kedy vzniká povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku? Ako sa priebežná účtovná závierka zostavuje? Na túto tému nájdete odpoveď v článku.

Priebežná účtovná závierka v roku 2023

Podľa zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z., (ďalej len „zákon o účtovníctve”) zostavuje účtovná jednotka okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky aj priebežnú účtovnú závierku, ak to osobitný predpis vyžaduje.

Osobitný predpisom je napríklad:

  • § 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”),

  • Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách.

Zákon o účtovníctve ustanovuje v § 18 ods. 3 ZoÚ všeobecne vykazovanie údajov v súvahe akejkoľvek priebežnej účtovnej závierky rôznych účtovných jednotiek.

Špecificky je upravené vykazovanie údajov v priebežnej účtovnej závierke v účtovných jednotkách, ktoré zostavujú účtovnú závierku