dnes je 3.12.2023

Input:

Predčasné ukončenie finančného prenájmu (lízingu)

18.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4.1 Predčasné ukončenie finančného prenájmu (lízingu)

Ing. Ivana Glazelová

Pri vyčíslení základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu, sa pri vyradení tohto hmotného majetku postupuje podľa § 19 ZDP zákona o dani z príjmov. Ak dochádza k predčasnému ukončeniu zmluvy o finančnom prenájme, potom zostatková cena daňová sa zahrnie do základu dane rovnako, ako aj v ostatných prípadoch obstarania HM kúpou, a to so zreteľom na spôsob vyradenia.

Informácia: Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. 1. 2015 nastávajú zmeny v odpisovaní majetku obstarávaného formou finančného prenájmu:

  • zjednotil sa spôsob odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania majetku (vlastné prostriedky, úver),