dnes je 27.3.2023

Input:

Pravidlá uplatňované pri internom audite firmy

3.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.395 Pravidlá uplatňované pri internom audite firmy

Ing. Dušan Preisinger

Pri realizácii podnikateľských aktivít firmy, mikro firmy, malej alebo veľkej firmy, je potrebné poznať informáciu o svojej ekonomickej pozícii, likvidite a solventnosti. Ide o kvantifikáciu disponibilných finančných zdrojov (v hotovosti alebo na bankových účtoch), ktoré zabezpečujú financovanie prevádzkových nákladov, mieru finančnej závislosti (záväzky voči dodávateľom), vývoj bilančnej hodnoty pohľadávok (výška likvidity II. stupňa vzťah medzi bilančnou hodnotou pohľadávok a krátkodobých záväzkov). Pre manažment firmy sú dôležité informácie, ktoré interný audit poskytuje. Ide najmä o informácie o príčinách odchýlok v plnení predpokladaného finančného plánu a rozpočtu firmy. Úlohou interného auditu je definovať opatrenia zabezpečujúce odstránenie týchto príčin.

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.