dnes je 3.12.2023

Input:

Pravidlá odpisovania hmotného majetku mikrodaňovníka

9.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.628 Pravidlá odpisovania hmotného majetku mikrodaňovníka

Ing. Dušan Preisinger

Mikrodaňovníka upravujú viaceré ustanovenia. Ustanovenie § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. zákona o dani z príjmov (ďalej len „zákon”) určuje mikrodaňovníka na základe výšky zdaniteľných príjmov v príslušnom zdaňovacom období. Zdaniteľné príjmy upravujú ustanovenia § 6 zákona ods. 1 „Príjmy z podnikania a ods. 2 „Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti”. Za mikrodaňovníka je považovaný podnikateľský subjekt, ktorého zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období nie sú vyššie ako 49 790 € (§ 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty).

Pre daňovníka – fyzickú osobu, ktorá vykazuje uvedenú výšku príjmov a tieto účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo ich vedie v rámci daňovej evidencie, zákon upravuje zvýhodnenie pri odpisovaní hmotného majetku (je potrebné