dnes je 27.3.2023

Input:

Povinnosť uchovávať údaje z pokladnice e-kasa

31.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.387 Povinnosť uchovávať údaje z pokladnice e-kasa

Ing. Marta Boráková

Vzhľadom na zavedenie nového typu e-kasa pokladnice sa zaviedla povinnosť zabezpečiť ochranu údajov z neodoslanej dátovej správy uložených v online registračnej pokladnici, ako aj autentifikačných údajov k online registračnej pokladnici.

Podľa ustanovenia § 9 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP”) je podnikateľovi ustanovená povinnosť zabezpečiť ochranu údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, údajov z neodoslanej dátovej správy uloženej v online registračnej pokladnici, údajov na dokladoch „NEPLATNÝ DOKLAD”, „VKLAD”, „VÝBER” alebo údajov na paragónoch, údajov