dnes je 27.9.2023

Input:

Postupy pri zabezpečení a prepadnutí veci

5.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.472 Postupy pri zabezpečení a prepadnutí veci

Ing. Dušan Preisinger

Problematika zabezpečenia, prípadne prepadnutia veci je na prvý pohľad problematikou právnou. Je však súčasťou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „zákon”), ovplyvňuje reálnu pozíciu daňového subjektu. V zmysle § 40 „Zabezpečenie veci” ods. 1 zákona môže príslušný správca dane zabezpečiť vec, ktorá je nevyhnutne potrebná pri preukázaní skutočnosti súvisiacej so správou daní. Ide o opatrenie, ktoré sa využíva v prípade, ak chýba riadne preukázanie spôsobu nadobudnutia príslušných vecí, ich množstva, ceny, kvality, alebo súvisiaceho usporiadania finančných povinností súvisiacich s ich nákupom, alebo dovozom. V prípade, že správca dane zabezpečí vec v zmysle tohto ustanovenia, ktorej vlastník, alebo držiteľ nie je známy, rozhodnutie o jej zabezpečení uverejní na úradnej tabuli správcu dane počas doby 60 dní;