dnes je 9.12.2022

Input:

Odpovede k otázkam zverejnených Finančnou správou

9.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.325 Odpovede k otázkam zverejnených Finančnou správou

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke nové často kladené otázky – výber.

Otázka č. 1: Zamestnanec požiadal o preplatenie príspevku na rekreáciu, predložil faktúru, ktorú hradil časť prevodom z účtu a časť v hotovosti. Úhradu prevodom zdokladoval výpisom z účtu o zrealizovaní transakcie. Je potrebné zdokladovať aj úhradu v hotovosti, napr. dokladom z registračnej pokladne, alebo postačuje iba faktúra?

Odpoveď: Zamestnávateľ v nadväznosti na požiadavky § 152a ZP pri účtovaní oprávnených nákladov príspevku na rekreáciu zamestnanca má vyžadovať, aby zamestnanec predložil taký doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok. Účtovným dokladom na účely aplikácie § 152a Zákonníka práce má byť vyúčtovací doklad vystavený ubytovacím zariadením na meno zamestnanca (faktúra, hotelový účet), čo