dnes je 23.7.2024

Input:

Oceňovanie výkonov vlastnej činnosti vo finančnom účtovníctve

18.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2 Oceňovanie výkonov vlastnej činnosti vo finančnom účtovníctve

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová

Ceny vlastného výkonu

Pri oceňovaní vlastných výkonov, rešpektujúc všeobecný kalkulačný vzorec, je potrebné rozhodnúť, ktoré z položiek kalkulačného vzorca je správne zahrnúť do ceny vlastného výkonu (či už ide o nedokončenú výrobu, polovýrobok, výrobok, prípadne dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou) z hľadiska ich ocenenia vo finančnom účtovníctve a ktoré z uvedených položiek sú vo vzorci iba preto, aby si účtovná jednotka na základe vopred stanovenej ziskovej prirážky vedela určiť predajnú cenu za predpokladu, že na jej zostavenie používa metódu na báze úplných či neúplných nákladov.

Oceňovanie vlastných výkonov podľa platnej legislatívy

Oceňovaním sa vo všeobecnosti zaoberá zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a postupy