dnes je 25.9.2022

Input:

Novela zákona proti byrokracii, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1.9.2021 a od 1.1.2022

26.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08.1.2 Novela zákona proti byrokracii, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1.9.2021 a od 1.1.2022

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. júla 2021 schválila zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 310/2021 Z. z.”).

Zákon č. 310/2021 Z. z. v článku XV s účinnosťou od 1. septembra 2021 mení § 50 ods. 6 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”). Ďalej sa s účinnosťou od 1. januára 2022 menia a dopĺňajú ustanovenia § 50 ods.