dnes je 7.6.2023

Input:

Nové sumy mzdových zvýhodnení od 1. júna 2023

22.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.466 Nové sumy mzdových zvýhodnení od 1. júna 2023

Ing. Ivana Glazelová

Národný inšpektorát práce zverejnil na svojej webovej stránke informáciu ku novým, sumám mzdových zvýhodnení od 1. júna 2023.

Zákonom č. 1/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2023 menia ustanovenia Zákonníka práce upravujúce výšku mzdových zvýhodnení za prácu v neštandardnom pracovnom čase a výšku náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Uvedená úprava ovplyvňuje nielen nároky zamestnancov v pracovnom pomere, ale aj nároky zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). 

S účinnosťou od 1. júna 2023 sa tak zvyšuje suma mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu (§ 122a ZP), prácu v nedeľu (§ 122b), nočnú prácu (§ 123), suma mzdovej kompenzácie za sťažený