dnes je 27.3.2023

Input:

Najčastejšie otázky k dani z motorových vozidiel

31.1.2023, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Otázka č. 1: Používam na podnikanie prívesný vozík kategórie O1, je predmetom dane?
Odpoveď: Vozidlo kategórie O1, ktoré je evidované v Slovenskej republike (má pridelené slovenské evidenčnéčíslo) a je podnikateľom využívané na podnikateľskú činnosť je predmetom dane z motorových vozidiel. Uvedené vyplýva z § 2 ods. 1 zákona č. 361/20014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Otázka č. 2: Som SZČO, mám povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel za vozidlo, ktoré mám kúpené na IČO? Za rok 2022 si budem uplatňovať výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky).
Odpoveď: Ak podnikateľ uplatňujúci si výdavky percentom z príjmov v roku 2022 používal motorové vozidlo na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť, potom vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel,