dnes je 20.10.2021

Input:

Metodický pokyn k vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 zákona o DPH

11.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.208 Metodický pokyn k vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 zákona o DPH

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „Metodický pokyn k vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.”

Finančné riaditeľstvo SR aktualizuje metodický pokyn k vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH”) z dôvodu priebežných úprav niektorých ustanovení zákona o DPH a iných právnych úprav súvisiacich so vznikom daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb podľa § 19 zákona o DPH.

Vydaním tohto metodického pokynu končí platnosť pôvodného metodického pokynu.

Do nového metodického pokynu sa prevzali všetky časti pôvodného metodického pokynu,