dnes je 17.9.2021

Input:

Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

2.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.188 Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej metodiky aktualizovalo v mesiaci júl 2021 na svojej webovej stránke „Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.”

Vzhľadom na zmeny a doplnenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) s účinnosťou od 1. 1. 2020, Finančné riaditeľstvo SR vydáva nový metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona o DPH. Týmto metodickým pokynom sa ruší metodický pokyn č. 23/2012/1100403 k uplatneniu § 43 zákona o DPH, z ktorého sa do nového metodického pokynu preberajú všetky časti, ktorých sa novela zákona o DPH od 1. 1. 2020 nedotkla.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 dochádza k zmene v § 43 ods.