dnes je 23.7.2024

Input:

Kalkulácie a kalkulačný systém

14.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1 Kalkulácie a kalkulačný systém

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová

Úvod

Kalkulácie sú predovšetkým vo výrobných podnikoch neoddeliteľnou súčasťou účtovného informačného systému, ktorý tvorí predovšetkým finančné a manažérske účtovníctvo. Konkrétne kalkuláciami sa zaoberá nákladové účtovníctvo, ktoré je podsystémom manažérskeho účtovníctva.

Nákladové účtovníctvo a kalkulácie

Nákladové účtovníctvo sa zaoberá vnútornými javmi (vznikom nákladov) podniku a jeho funkciou je:

a) zisťovať skutočnosť o vzniknutom jave,

b) kontrolovať tento jav,

c) analyzovať tento jav vo vzťahu k iným javom,

d) upozorňovať na určité charakteristiky tohto javu.

Kalkulácie

Kalkulácie predstavujú samostatný odbor ekonomických informácií – podsystém informačného systému podniku s rôznymi vzťahmi k ostatným podnikovým podsystémom. Tento vyjadruje, ako treba postupovať pri zostavovaní kalkulácií