dnes je 23.6.2021

Input:

Informácia o zmenenej lehote na podanie žiadosti o vrátenie DPH z Veľkej Británie a zo Severného Írska

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.157 Informácia o zmenenej lehote na podanie žiadosti o vrátenie DPH z Veľkej Británie a zo Severného Írska

Ing. Ivana Glazelová

Táto informácia je určená pre slovenských platiteľov DPH (registrovaných v SR pre DPH podľa § 4 alebo § 4b ZDPH zákona o DPH), ktorí v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na účely svojho podnikania kúpili tovary a služby s DPH platnou vo Veľkej Británii (prípadne do Veľkej Británie doviezli tovar) alebo kúpili služby s DPH platnou v Severnom Írsku.

Na základe článku 51 ods. 3 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu budú môcť slovenskí platitelia DPH podať žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej za tovary a služby vo Veľkej Británii a žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej za služby v Severnom Írsku v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, resp. za časť tohto obdobia, najneskôr do 31. marca 2021.

Upozorňujeme platiteľov DPH, že dátum 31. marec 2021 sa odchyľuje od obvyklého postupu, podľa ktorého sa elektronické žiadosti o vrátenie dane môžu podávať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Zároveň dávame do pozornosti, že ak má platiteľ DPH nárok na vrátenie DPH a nepožiada o vrátenie DPH v stanovenej lehote, t. j. v tomto prípade do 31. marca 2021, suma DPH sa nepovažuje za daňový výdavok v zmysle § 19 ods. 3 písm. k) zákona č.