dnes je 27.5.2022

Input:

Informácia o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti od 1.1.2022

6.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.220 Informácia o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti od 1.1.2022

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.”

Na zdaňovacie obdobie roku 2022:

  • Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Za zdaňovacie obdobie roku 2022

  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Za zdaňovacie obdobie roku 2021

  • Žiadosť