dnes je 12.8.2022

Input:

Informácia o právach daňovníkov pri daňovej kontrole

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.260 Informácia o právach daňovníkov pri daňovej kontrole

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke základné informácie o právach daňových subjektov pri daňovej kontrole.

Komunikácia s daňovými úradmi dnes už z veľkej časti prebieha elektronicky. Najčastejšie prípady, kedy daňovníci prichádzajú do kontaktu s pracovníkmi daňových úradov nastávajú vtedy, keď sa u daňovníka otvorí daňová kontrola. Pre jej riadny priebeh je dôležité, aby v rámci celého procesu daňovej kontroly bol riadne uplatňovaný zákonný postup správcu dane.

Daňová kontrola sa obyčajne začína tak, že správca dane pošle daňovému subjektu elektronicky (od 01. 01. 2022) oznámenie o jej začatí cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk). V oznámení sa uvádza okrem iných skutočností aj deň začatia kontroly a tiež miesto jej výkonu - buď v priestoroch správcu dane alebo u