dnes je 3.12.2023

Input:

Informácia k povinnosti podnikateľa pri strate prihlasovacích údajov do virtuálnej registračnej pokladnice

8.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.626 Informácia k povinnosti podnikateľa pri strate prihlasovacích údajov do virtuálnej registračnej pokladnice

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informáciu k povinnosti podnikateľa pri strate prihlasovacích údajov do virtuálnej registračnej pokladnice.”

Na evidovanie tržieb prijatých v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytnutia vymedzenej služby má podnikateľ možnosť vybrať si použitie on-line registračnej pokladnice (ORP) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP”). Ak sa rozhodne pre používanie VRP, za účelom pridelenia kódu VRP a prihlasovacích údajov do VRP je podnikateľ povinný doručiť daňovému úradu „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient”, v ktorej označí, že žiada o VRP (ďalej len „žiadosť”).

Po spracovaní žiadosti je daňovým úradom podnikateľovi