dnes je 25.9.2022

Input:

Finančná správa - často kladené otázky

16.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.295 Finančná správa – často kladené otázky

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke často kladené otázky. Uvádzame výber z otázok.

Otázka č. 1: Rezident SR plánuje odísť za prácou do Spojených arabských emirátov (SAE), kde mu bude plynúť príjem zo závislej činnosti od zamestnávateľa, ktorý je daňovým rezidentom SAE. V ktorej krajine bude zdaňovať tento príjem? Má povinnosť podávať daňové priznanie aj v SR?

Odpoveď: Ak daňovník bude vykonávať závislú činnosť na území SAE u zamestnávateľa, ktorý je rezidentom SAE, právo na zdanenie týchto príjmov podľa článku 15 ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a SAE, majú len SAE. Ako a či vôbec SAE toto právo (zdaniť predmetný príjem) využijú, závisí od ich vnútroštátnej legislatívy. Daňovník, ktorý je rezidentom SR, je povinný v daňovom priznaní v SR deklarovať a zdaniť svoje celosvetové príjmy. V