dnes je 7.6.2023

Input:

Dlhodobé bankové úvery v podnikaní

17.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.5 Dlhodobé bankové úvery v podnikaní

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová

Bankové úvery sú finančné záväzky účtovnej jednotky, kde veriteľom je komerčná banka, prípadne pobočka zahraničnej banky, t. j. akciová spoločnosť, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka.

V závislosti od doby splatnosti sa rozlišujú:

  1. krátkodobé bankové úvery (s dobou splatnosti do jedného roka vrátane jedného roka),
  2. dlhodobé bankové úvery (s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok).

Z hľadiska podmienok a účelu čerpaného úveru existuje nespočetné množstvo variant bankových úverov. To, aké bankové úvery a na aké účely banka poskytuje, je predovšetkým jej obchodná stratégia.

Bankové úvery sú upravované dvojstrannými zmluvami (medzi veriteľom - bankou a dlžníkom – účtovnou jednotkou) zostavenými na základe Obchodného zákonníka.