dnes je 6.2.2023

Input:

Daň za ubytovanie - miestne dane

6.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5.7 Daň za ubytovanie - miestne dane

Ing. Zuzana Debnárová; Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a režim miestnych daní upravujú rovnaké právne predpisy ako sú uvedené v časti 1. Daň za užívanie verejného priestranstva.

Predmet dane

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 OZ v ubytovacom zariadení.

Ubytovacie zariadenie

Ubytovacím zariadením sa rozumie hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Prechodný pobyt

Prechodné ubytovanie nie je totožné s prechodným pobytom. Prechodným pobytom je podľa zákona o