dnes je 27.9.2023

Input:

Často kladené otázky - Finančná správa

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.473 Často kladené otázky - Finančná správa

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Často kladené otázky.”


Otázka č. 1

Právnická osoba v súlade s § 30e ods. 8 ZDP vypracováva investičný plán na obdobie rokov 2022 až 2025 s tým, že investícia bude v rokoch 2022 až 2024 vo výške 0 eur a v roku 2025 bude 5 mil. eur. Dokedy musí byť investičný plán podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka?

Odpoveď: V súlade s § 30e ods. 8 zákona o dani z príjmov musí byť investičný plán podpísaný oprávnenou osobou v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si prvýkrát uplatní odpočet výdavkov (nákladov) na investíciet. j. v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2025.

Otázka č. 2

Právnická osoba má na základe oznámenia podaného do 31. marca 2023 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do 31. mája 2023.